Afa Försäkring/Redaktörerna

Illustrations for the magazine ”Trygg på jobbet”