Din vän Skuggan

Cover illustration for the band Din vän Skuggan and their single ”Ingenting som förut”.